Zde naleznete základní seznam našich služeb. Naši nabídku lze rozšířit dle požadavků klienta.

   Studie

   Dokumentace pro územní řízení

   Dokumentace pro stavební řízení

   Dokumentace skutečného provedení

   Rekonstrukce

   a další ...

PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB

PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

   Vodovody, kanalizace, plynovody

   Přípojky rodinných domů

   Čističky odpadních vod

   a další ...

   Jednání s dotčenými orgány a správci sítí

   Vyřízení územního rozhodnutí

   Vyřízení stavebního rozhodnutí

   Kolaudace stavby

   Dodatečné stavební povolení

   a další ...

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

   Fotorealistické vizualizace staveb

   Realistické 3D budovy pro

       Google Eart/Maps

   a další ...

GRAFICKÉ NÁVRHY A VIZUALIZACE

   Inženýrskogeologický posudek

   Hydrogeologický posudek vsakování vod

   Radonový posudek

   Statiku stavby

   Požárně bezpečnostní řešení

  Průkaz energetické náročnosti budovy,              

       energetický štítek

   Rozpočty

   a další ...

ZAJISTÍME

Seznam služeb

Úvod

Seznam služeb

Ceník

Kontakt